Fairtrade en vegan
Yvonne Janssen
Product Manager
23 juni 2016
Toen we begin juni onze vernieuwde hagelslag introduceerden, waren we blij: nu mét fairtrade rietsuiker uit Mauritius. Voor ons een feestje, met op de vrolijke verpakking de tekst: nu nóg eerlijker.

Maar niet iedereen kon delen in de feestvreugde. Want aan de Hagelslag Puur is sindsdien ook een klein percentage melkvet toegevoegd. Dat hebben we gedaan om het wit uitslaan van de hagelslag tegen te gaan, iets waarover we al jaren erg veel klachten kregen en wat mensen ervan weerhield om onze hagelslag te kopen.

Als resultaat van deze receptuurwijziging moesten onder andere veganisten op zoek naar een ander merk hagelslag. Nogal wat mensen waren hierover erg boos. Niet alleen betekende het voor hen een (melk)stap terug voor dit product, er staat bovendien op de verpakking dat de hagelslag nóg eerlijker geworden was. Via Facebook maakten zij ons duidelijk dat je daar ook heel anders over kunt denken.

Meer aandacht voor dierenwelzijn

Omdat deze stevige reactie als een verrassing kwam en we deze niet helemaal konden plaatsen, riepen we via Facebook mensen op om tijdens een bijeenkomst hierover van gedachten te wisselen. Zeven mensen gaven gehoor aan onze uitnodiging en kwamen gisteravond naar Culemborg. Het werd een geanimeerde en informatieve avond, waarbij wij ons verhaal en onze dilemma’s rond de hagelslag hebben voorgelegd. Onze bezoekers vertelden hun kant van het verhaal en samen hebben we besproken in welke richting we naar oplossingen kunnen zoeken.

Voor ons was de bijeenkomst aanleiding om te besluiten dat dierenwelzijn een aspect van duurzaamheid is waar we meer oog voor willen ontwikkelen. Tot nu toe speelde het geen heel grote rol in onze overwegingen – al waren we ons natuurlijk bewust van de doelgroep van veganisten die graag fairtrade producten kopen. Nu zullen we er kritischer op zijn, en het een plek geven in ons beleid. Dat betekent ook dat we actiever dan voorheen op zoek gaan naar mogelijke alternatieven.

Alle input welkom!

Dit geldt ook voor de hagelslag, al betekent dat niet dat het melkvet er van vandaag op morgen uit gehaald zal worden. Het testen van vervangende ingrediënten vraagt nieuwe kennis en daarna een flinke periode voor een goede uitvoering. Wel hebben we door deze discussie nieuwe ingangen aangereikt gekregen om hieraan te werken. En we roepen ook vanaf deze plek iedereen op om input te leveren voor een goed werkend alternatief voor het melkvet in onze hagelslag.

Met deze voornemens hebben we ook de bijeenkomst afgesloten. We willen iedereen die de moeite heeft genomen om naar Culemborg te komen nogmaals hartelijk bedanken.’

Update januari 2017:

We krijgen af en toe de vraag hoe het staat met de nieuwe receptuur van onze hagelslag. Op dit moment kunnen we nog geen concrete resultaten melden. Het onderzoek met experts in België (daar weten ze immers echt veel van chocolade!) en onze producent naar een goede oplossing voor het probleem van de vetbloem zonder gebruik van melkvet, is in volle gang. Zodra we zeker zijn van een geslaagde nieuwe receptuur, zetten we productie én de communicatie hierover direct in gang.

Update augustus 2017:

Na een grondige verkenning in samenwerking met het onderzoeksinstituut in België, hebben we ons er met tegenzin bij neergelegd dat het niet is gelukt een goede plantaardige vervanging te vinden voor het melkvet in onze Hagelslag Puur. Er zijn wel oplossingen aangedragen, maar daar kleven andere, zwaarwegende bezwaren aan. Daardoor zou er wat ons betreft geen sprake zijn van een verbetering. We weten dat mensen die uitsluitend plantaardig eten en mensen met een melkallergie hierdoor niet voor onze hagelslag kunnen kiezen. Dit zal ook gelden voor de Hagelslag Extra Puur die we dit najaar introduceren. Als alternatief bevelen we graag onze Vlokken Puur aan.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is het weglaten van dierlijke ingrediënten intussen een vast punt van aandacht geworden. In die zin hebben we de oproep ter harte genomen.


Door:
Yvonne Janssen
Product Manager
Door het ontwikkelen van lokale handelsketens maken wij eerlijk eten en drinken bereikbaar voor iedereen
Lees meer over ons